Wiadomości i ogłoszenia

INSTYTUT PÓŁNOCNY

Fundacja IP

PORADNIKI I FORMULARZE

Na tej stronie będziemy sukcesywnie zamieszczać wzory pism procesowych, formularzy, wniosków itp., które są najczęściej potrzebne dla osób, których nie stać na wynajęcie prawnika.

LISTA:

A. Poradniki
1. Zwolnienie z kosztów sądowych

B. Formularze
1. Przykładowy wzór wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
2.  Wzór oświadczenia o stanie majątkowym