Wiadomości i ogłoszenia

INSTYTUT PÓŁNOCNY

Fundacja IP

Interwencje sądowo-administracyjne

Należy rozróżnić dwa nasze programy pomocowe: Program Interwencyjny oraz Program Bezpłatnych Porad Prawnych. W ramach tego drugiego programu udzielamy bezpłatnych porad prawnych, pomagamy przygotować pisma procesowe, konsultujemy działania prawne osób potrzebujących pomocy – aby skorzystać z tej formy pomocy zapraszamy tu.

W ramach Programu Interwencyjnego, nasz Ośrodek będzie występował jako instytucja w obronie praw osób pokrzywdzonych; nasz prawnik będzie w imieniu pokrzywdzonych prowadził sprawy sądowe lub urzędowe. Nasza fundacja będzie też monitorować prawidłowość procedur urzędniczych i sądowych i w razie wykrycia nieprawidłowości będzie je zgłaszać i nagłaśniać. W ramach tego programu to nasza fundacja będzie często stroną wnoszącą pozew w sądzie i to nasza fundacja będzie opłacać koszta sądowe. Interwencje będą prowadzone głównie dla osób i instytucji, które nie są w stanie same zadbać o swój interes prawny oraz w sprawach, gdzie uzyskanie wyroku będzie ważne dla całokształtu stanu prawa w Polsce.

UWAGA: z powodu wyczerpania się budżetu „Programu Interwencyjnego” wstrzymujemy przyjmowanie aplikacji (do odwołania).
Liczymy na wsparcie sponsorów i darczyńców.
Jeśli tylko uzyskamy dodatkowe środki, program zostanie wznowiony.
Działania interwencyjne wymagają sporych nakładów finansowych w związku z koniecznością opłacenia etatu prawnika i jego delegacji.

Jeśli potrzebujesz tylko porady prawnej lub pomocy w przygotowaniu pisma procesowego, prosimy skorzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych.

—————————

Zgłoszenia osób, które chcą zakwalifikować się do programu INTERWENCJA.PL należy przesyłać zgodnie z poniższą instrukcją:

1) Załóż konto lub zaloguj się do usługi drive.google.com (usługa: Dysk Google) i utwórz tam folder o nazwie zawierającej imię i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy;

2) Otwórz wzorzec aplikacji zaznacz wszystko i skopiuj zawartość do schowka;

3) Osobno utwórz w usłudze Dysk Google nowy dokument (o nazwie zawierającej frazę „Aplikacja o grant Interwencyjny” oraz  imię i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy np. „Aplikacja o grant Interwencyjny – Jan Kowalski„) i skopiuj do tego nowo utworzonego dokumentu formularz z wzorca aplikacji;
ewentualny opis sprawy najlepiej przedstawiać chronologicznie w punktach, z opisem każdej z osób, miejsc i okoliczności zdarzeń a także z linkiem do kopii pism i innych plików ważnych dla sprawy [opis poniżej]); tu można zobaczyć wzór opisu sprawy;
ważne: ustaw dla folderu, w którym umieściłeś aplikację opcję „Udostępnij” (widoczną po kliknięciu na nazwę folderu prawym klawiszem myszki) na „Każdy użytkownik mający link” (link zawiera łańcuch znaków i stanowi rodzaj hasła dostępu);
Dodatkowo w zgłoszeniu można zawrzeć:
a) upoważnienie do przekazywania sprawy dziennikarzom oraz zezwolenie na publikację sprawy w mediach (w tym wypadku potrzebna nam jest także kopia  dokumentu tożsamości, którą można wyjątkowo dołączyć do samego zgłoszenia e-mailowego jako jedyny załącznik);
b) linki do plików foto, audio, wideo (opis poniżej); w przypadku zgłoszenia listownego: kserokopie dokumentów – pliki zawsze należy przesyłać w/g metody podanej poniżej;

4) Jak przesyłać pliki (np. zdjęcia, skany, nagrania itp.)?
Aby udostępnić nam pliki ważne dla sprawy należy w serwisie drive.google.com skorzystać z już istniejącego folderu, w którym umieszczono dokument aplikacji a następnie do tego folderu należy przesłać wszystkie pliki ważne dla sprawy; już po dodaniu wszystkich materiałów do folderu należy upewnić się, że opcja „Udostępnij” została ustawiona dla tego folderu na „Każdy użytkownik mający link może wyświetlać„. Tylko osoby posiadające link (a więc rodzaj hasła) będą mogły zapoznać się z treścią sprawy.
ważne:  pamiętaj aby nadać plikom nazwy, które pomogą w ich uporządkowaniu i zrozumieniu przez prawnika; dobrze jest umieścić w nazwie typ pisma, jego autora lub adresata oraz datę (np. 2012-01-16-wyrok-sadu-rej.jpg  czy  2010-09-29-pismo-do-spoldz-mieszk.jpg  czy  2008-11-26-nagranie-rozmowy-tel-z-konsultantem-GSM.mp3); wstawiając na początku nazwy pliku datę rozpoczynającą się od pełnego roku, spowodujemy, że przy alfabetycznym wyświetlaniu listy plików wyświetlą się one również chronologicznie od kopii dowodów zdarzeń najstarszych do najnowszych;  bardzo ułatwi to pracę prawników.

5) Wyślij nam e-mailem tylko link do swojego folderu, w którym znajduje się aplikacja i pliki ważne dla sprawy.
Uwaga: prosimy nie przesyłać w e-mailu żadnych załączników takich jak skany, zdjęcia, filmy, pliki audio i inne pliki ważne dla sprawy (inaczej prawnicy nie będą się mogli z nimi zapoznać) wyjątkiem jest kopia pierwszej strony dowodu osobistego.

Uwaga: przesyłając do nas zgłoszenie zgadzasz się na przetwarzanie i przechowywanie twoich danych osobowych w naszej bazie danych; na życzenie dane te mogą zostać edytowane lub w większości skasowane (niektóre dane [imię, nazwisko, identyfikator] nie mogą zostać skasowane ze względu na archiwizację spraw). Wszystkie dane pozostają chronione i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych czy komercyjnych. Jeżeli nie chcesz byśmy archiwizowali twoje zgłoszenie, nie korzystaj z naszej pomocy.

—————————

Pomoc w ramach tego programu jest realizowana jako stypendium. Zgłoszenia rozpatruje rada IOPP, która informuje osobę aplikującą o pomoc, o przyznaniu stypendium w postaci bezpłatnej pomocy prawnej specjalistów współpracujących z IOPP.

IOPP rozpatruje TYLKO zgłoszenia przesłane zgodnie z powyższą instrukcją.

Jeśli w toku udzielania pomocy zespół wspomagający ustali, że aplikant celowo mijał się z prawdą w zgłoszeniu sprawy, może podjąć decyzję o zaprzestaniu świadczenia pomocy. Dlatego bardzo ważne jest by osoby chcące uzyskać pomoc nie bały się ujawnić wszystkich ważnych w sprawie faktów (nawet tych niewygodnych dla siebie).

IOPP nie pobiera żadnych opłat za swoją pomoc, o ile udzielana jest w formie stypendium przyznanego osobie poszkodowanej i będącej w trudnej sytuacji życiowej. W przypadku prowadzenia sprawy przed sądem powszechnym lub polubownym, IOPP może pobrać nie więcej niż 15% końcowego, wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania/zadośćuczynienia, o ile uzna, że wysokość uzyskanego świadczenia jest na tyle wysoka, że wynagrodzenie dla IOPP nie będzie dużym obciążeniem dla osoby poszkodowanej. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownictwo IOPP na podstawie danych sprawy.

W sprawach gospodarczych końcowe wynagrodzenie IOPP może być wyższe i wynosić do 30% przyznanego i wypłaconego odszkodowania/zadośćuczynienia.

Każdorazowo wszystkie wypłacane odszkodowania są kierowane na subkonto IP a dopiero później przelewem, przekazem pocztowym lub gotówką przekazywane poszkodowanemu. Koszty przekazania środków pobierane są z tychże środków.

Kontakt elektroniczny:
biuro.podawcze@interwencja.pl
(w temacie wpisać: Aplikacja o interwencję administracyjno-sądową)

__________________________
__________________________

UWAGA! Zapraszamy prawników do współpracy z IOPP. Praca pro publico bono jest świetną formą reklamy oraz wykazania się umiejętnościami prawniczymi. Prawnicy współpracujący z IP mogą liczyć na różnego rodzaju bonusy i reklamę ich kancelarii.