Wiadomości i ogłoszenia

INSTYTUT PÓŁNOCNY

Fundacja IP

Bezpłatne porady prawne

UWAGA!
Z POWODU BRAKU ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ WOLONTARIUSZY,
NIE UDZIELAMY OBECNIE PORAD PRAWNYCH

————–

Archiwum (dawne instrukcje, obecnie zawieszone):

UWAGA: Nie zezwalamy na przesyłanie do nas e-mailem żadnych załączników! Wszelkie pliki należy umieścić w specjalnym folderze sieciowym zgodnie z poniższą instrukcją. Każdy e-mail z załączonym plikiem zostanie automatycznie SKASOWANY!

W ramach tej części naszych działań oferujemy bezpłatne porady prawne (konsultacje prawnika). Porady dostępne są drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście podczas dyżurów.
Poniższa instrukcja dotyczy umieszczania plików w bezpłatnej usłudze Dysk Google, nasi petenci mogą umieścić swoje pliki także w innych podobnych (analogicznych) usługach dysków w chmurze, jeśli tylko umożliwiają one przeglądanie plików przez osoby niezarejestrowane w tej usłudze.

Co należy zrobić by skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej:
1) Załóż konto lub zaloguj się do usługi Dysk Google i utwórz tam nowy folder o nazwie zawierającej imię i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy (np. Jan Kowalski) – aby utworzyć nowy folder lub dokument wystarczy kliknąć czerwony przycisk widoczny w lewej kolumnie na górze z napisem  NOWY  i wybrać odpowiednią opcję z menu, które się pokaże;
ważne: uczyń folder widocznym dla każdego, kto zna specjalny link: aby tego dokonać kliknij prawym klawiszem myszki w nazwę folderu i wybierz opcję „Udostępnij” i tam w opcjach zaawansowanych ustaw udostępnianie na „Każdy użytkownik mający link„; system Dysk Google wygeneruje unikalny link zawierający łańcuch znaków stanowiący rodzaj hasła dostępu, więc nikt poza Tobą i naszymi współpracownikami nie będzie miał dostępu do zawartości folderu;

2) W usłudze Dysk Google we wcześniej założonym folderze utwórz nowy dokument (o nazwie takiej samej jak nazwa folderu, czyli np. Jan Kowalski);

3) Umieść w tym nowym dokumencie zgłoszenie sprawy z pełnym jej opisem; najlepiej zrobić to chronologicznie w punktach, z podaniem dat, miejsc, osób i okoliczności zdarzeń a także z linkiem do kopii pism i innych plików ważnych dla sprawy [patrz punkt 4]); tu można zobaczyć wzór zgłoszenia;
w zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe i kontaktowe: adres, telefon, e-mail (niektóre z tych danych można zastrzec do wiadomości fundacji w przypadku przekazywania sprawy mediom);
Dodatkowo w zgłoszeniu można zawrzeć:
a) propozycje dogodnego terminu kontaktu (dzień tygodnia, pora dnia);
b) upoważnienie do przekazywania szczegółów sprawy dziennikarzom oraz zezwolenie na publikację sprawy w mediach (w tym wypadku potrzebna nam jest także kopia  dokumentu tożsamości, którą należy wyjątkowo dołączyć jako jedyny załącznik do e-maila, w którym zawiadamiają nas Państwo o swoim zgłoszeniu sprawy);
c) link do plików foto, audio, wideo (patrz punkt 4);
d) w przypadku zgłoszenia listownego: kserokopie dokumentów – pliki zawsze należy przesyłać w/g metody podanej poniżej;

4) Jedyna dopuszczalna metoda przesyłania plików (np. zdjęcia, skany, nagrania itp.):
Aby udostępnić nam pliki ważne dla sprawy należy w serwisie Dysk Google skorzystać z już istniejącego folderu, w którym umieściłeś dokument zgłoszenia sprawy. Korzystając z czerwonej ikony-przycisku z napisem  NOWY , wybierz z menu opcję „prześlij plik” i wyślij ze swego komputera, wybrane pliki wprost do tego folderu; już po dodaniu wszystkich materiałów należy upewnić się, że opcja „Udostępnij” została ustawiona dla tego folderu na „Każdy użytkownik mający link może wyświetlać„. Tylko osoby posiadające link (a więc rodzaj hasła) będą mogły zapoznać się z treścią sprawy. Jeżeli chcesz wysłać więcej plików na raz, możesz skorzystać także z łatwiejszej metody przesyłania plików: otwórz folder na Dysku Google, do którego chcesz przesłać pliki, osobno otwórz na swoim komputerze lokalny folder z plikami (skany, dokumenty, zdjęcia), które chcesz udostępnić, zaznacz te, które zamierzasz przesłać na Dysk Google, a następnie przeciągnij myszką z folderu lokalnego wprost na otwarty folder Dysku Google; system zapyta  czy chcesz przesłać pliki i udostępnić, a po potwierdzeniu pliki zaczną się przesyłać. Przeciąganie plików myszką polega na wciśnięciu (i przytrzymaniu wciśniętego) lewego klawisza myszki po najechaniu kursora myszki na jeden z zaznaczonych plików w folderze lokalnym (na twoim komputerze); mająć wciąż wciśnięty lewy klawisz myszki przesuwamy kursor z folderu lokalnego na otwartą stronę internetową z Dyskiem Google, gdy kursor myszki wyjedzie poza obszar folderu lokalnego i znajdzie się nad stroną internetową Dysku Google, pojawi się komunikat w niebieskim kole (może być częściowo zasłonięty przez ramkę folderu lokalnego, z którego przeciągamy pliki do Dysku Google), w tym momencie (gdy pojawia się komunikat) możemy puścić wcisnięty lewy klawisz myszki. Można taką operację porównać do chwycenia zaznaczonych plików palcami i po przeniesieniu w odpowiednie miejsce upuszczenie ich (potocznie nazywa się to przeciąganiem plików przy pomocy myszki).
ważne:  pamiętaj aby nadać plikom nazwy, które pomogą w ich uporządkowaniu i zrozumieniu przez prawnika; dobrze jest umieścić w nazwie typ pisma, jego autora lub adresata oraz datę (np. 2012-01-16-wyrok-sadu-rej.jpg  czy  2010-09-29-pismo-do-spoldz-mieszk.jpg  czy  2008-11-26-nagranie-rozmowy-tel-z-konsultantem-GSM.mp3); wstawiając na początku nazwy pliku datę rozpoczynającą się od pełnego roku, spowodujemy, że przy alfabetycznym wyświetlaniu listy plików wyświetlą się one również chronologicznie od kopii dowodów zdarzeń najstarszych do najnowszych;  bardzo ułatwi to pracę prawników.

5) Wyślij nam e-mailem tylko link do swojego folderu z prawidłowo wypełnionym zgłoszeniem.
Uwaga: prosimy nie przesyłać w e-mailu załączników w postaci skanów, zdjęć, filmów, plików audio i innych plików ważnych dla sprawy (inaczej prawnicy nie będą się mogli z nimi zapoznać) wyjątkiem jest tylko kopia dowodu osobistego, której skan lub zdjęcie należy wysłać wraz z e-mailem w przypadku chęci publikacji sprawy w mediach. Jeżeli prześlą nam Państwo jakieś pliki w e-mailu, Państwa zgłoszenie zostanie automatycznie SKASOWANE!

6) Jeśli zgłosiłeś chęć rozmowy z prawnikiem i zostałeś poinformowany o rezerwacji terminu, w umówiony dzień zadzwoń (nr 222-442-777) lub przyjdź osobiście by uzyskać poradę w zgłoszonej sprawie. Osoby, które chciały uzyskać pomoc drogą elektroniczną otrzymają e-mailem powiadomienie z linkiem do dokumentu z poradą prawną. Osoby, które zgłoszenie przesłały pocztą, odpowiedź uzyskają drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Uwaga: przesyłając do nas zgłoszenie zgadzasz się na przetwarzanie i przechowywanie twoich danych osobowych w naszej bazie danych; na życzenie dane te mogą zostać edytowane lub w większości skasowane (niektóre dane [imię, nazwisko, identyfikator] nie mogą zostać skasowane ze względu na archiwizację spraw). Wszystkie dane pozostają chronione i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych czy komercyjnych. Jeżeli nie chcesz byśmy archiwizowali twoje zgłoszenie, nie korzystaj z naszej pomocy.

——————————————–

Terminy dyżurów: zależą od dyspozycyjności prawników – każdy będzie umawiany indywidualnie.

Uwaga: należy wcześniej zarejestrować się na konkretny termin rozmowy. Rejestracji dokonuje się telefonicznie lub e-mailem w naszym sekretariacie. Dane kontaktowe w zakładce KONTAKT.
Po uzyskaniu rezerwacji terminu, należy w oznaczonym dniu dzwonić na stacjonarny numer (opłata za jak połączenie na numer stacjonarny w/g stawki swojego operatora):

222-442-777

Poza terminami dyżurów prawników, pod w/w numerem telefonu rozmowy przyjmują osoby, które nie udzielają porad prawnych, a jedynie zapisują interesantów na konkretne terminy rozmowy z prawnikiem.

Miejsce udzielania pomocy prawnej:

A. ul. Zarembowicza 6A pok. 101 (I piętro) (kliknij na ten adres by zobaczyć mapkę) (strefa lotniska Wrocław-Strachowice)